Kameraovervåkning

Kameraovervåkning for bedrifter og private!

  • God service og gunstige priser
  • Spesialist med montører over hele landet
  • Gratis befaring

Kameraovervåking i butikk

Kameraovervåking industri

Kameraovervåking privat

Skreddersydd løsning

Gratis befaring

Kameraovervåking er med å sikre både verdier, og kanskje viktigst, det du har kjært. Derfor er det også viktig at kameraene du bruker er klare for morgendagens utfordringer. I Ennte sammarbeider vi derfor med noen av markedets mest innovative produsenter. På den måten sikrer vi at din kameraovervåking sikrer deg.

Forskrift om kameraovevåking i virksomhet

I Juli 2018, kom det ny forskrift om kameraovervåking i virksomhet. Denne er ment å supplere den nye personopplysningsloven (GDPR). I praksis er lovverket uendret, men det stilles større krav til personvernet. Bedrifter må med andre ord, ha bedre kontroll på hvordan data brukes og oppbevares. 

Legitimt behov

Skal du sette opp et kamera på arbeidsplassen er det viktig å ha det som «forskrift om kameraovervåking i virksomhet» omtaler som «et legitimt behov». Dette står blant annet i forskriften:

  • Kameraovervåking av område i virksomheten hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, er bare tillatt dersom det ut fra virksomheten er behov for å forebygge at farlige situasjoner oppstår og ivareta hensynet til ansattes eller andres sikkerhet, eller det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen.

Litt enklere forklart, kan du ikke bare sette opp et kamera i gangen på kontoret og filme de ansatte. Kameraovervåking er ikke til for å se ansatte gå frem og tilbake til toalettet, men for å beskytte verdier. Det er et legitimt behov å sette opp overvåkingskamera for å beskytte verdier. F.eks ved en safe, i inngangspartiet, ved server-rommet eller andre steder det er viktig å sikre.

Tydelig kunngjøring

  • Det skal ved skilting eller på annen måte gjøres tydelig at stedet blir overvåket, om overvåkingen eventuelt inkluderer lydopptak og hvem som er behandlingsansvarlig.

Med dette menes at du er pliktig å synlig kunngjøre at det er overvåking på området. Enten v. hjelp av klistremerker på dører/vindu eller ved skilting på vegg. I Ennte har vi både skilt og klistremerker med når vi setter opp din kameraovervåking. På den måten er du innenfor lovverket fra kameraovervåkingen er oppe og går. 

Sletting av opptak

  • Opptak fra kameraovervåking skal slettes. Tommelfingerregelen er at opptak kan lagres i sju dager, siden de fleste vil ha oppdaget relevante hendelser innen en uke. Loven åpner imidlertid for at opptak kan lagres lenger enn dette, men i så fall må virksomheten kunne dokumentere hvorfor dette er nødvendig. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker kan opptakene oppbevares inntil 30 dager.

Kontroll på alle data

Et sentralt punkt i GDPR er at avhening av hvilket land du befinner deg i så er du ansvarlig for å lagre data om EU-borgere på en forskriftsmessig måte. Bøtene for overtredelse er opptil 4 prosent av global omsetning.