Kundetelling

Med kundetelling installert har du tilgang til skreddersydde rapporter over besøksfrekvens i din butikk. Kombineres dette med antall kassetransaksjoner har du et komplett bilde av dagens aktivitet og handel – og et godt virkemiddel for å effektivisere betjeningen, bemanningssituasjonen, butikkprofileringen eller tilbudsaktivitetene.