Service

Serviceavdelingen utfører installasjoner og service innen varesikring, køsystem, kundetellere og kameraovervåking.

Vi har eget serviceverksted i Rælingen, og egne serviceteknikere som daglig besøker våre kunder over hele Norge.
Våre teknikere besitter stor kunnskap, har bred erfaring og er spesialister innenfor vårt fag.

Døgnåpen servicetelefon tlf.  22 90 33 00 – tastevalg 2

Vi utfører også service på prismaskiner. Disse kan sendes inn til oss på adresse:

Ennte AS
Slynga 10
2005 Rælingen

NB: Husk å merk feilen på prismaskinen.