Rapporter

Kategori

Beskrivelse

Kundetellingsrapporter som gir butikken stor nytteverdi. Detaljert statistikk med hit-rate, sammenlikninger for perioder og andre butikker. Det optimale driftsverktøy.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group