Kontakt oss

Telefon: 22 90 33 00
E-post: post@ennte.no

"*" indicates required fields

Vurderer du kameraovervåkning?

Vi har svart på noen ofte stilte spørsmål som dukker opp i startfasen når man vurderer overvåkning. 
 
Lovlig med kameraovervåkning?
Det første du må starte med er å finne ut av om kameraovervåkningen følger retningslinjene til datatilsynet. Er det et reelt behov? Har dere vurdert alle andre alternativer? Hvis datatilsynet finner at kameraovervåkingen ikke er nødvendig, blir den heller ikke godkjent av de og er dermed ikke lovlig.

Kameraovervåking på arbeidsplassen
Som en hovedregel er det kun tillatt med kamerovervåkning på arbeidsplassen når det trengs for å avdekke straffbare forhold eller for å forebygge  kriminalitet.
Det er ikke lov å kameraovervåke toaletter, garderober eller pauserom.
Hvis man har behov for å overvåke denne typen lokaler må man kontakte Datatilsynet.

Det kan også være lurt å snakke med de ansatte før man setter i gang med kamerovervåkningen og avklarer på forhånd hva som skal overvåkes.
Jo mer man opplyser om på forhånd jo mindre misforståelser og spørsmål blir det i etterkant.
Det kan for eksempel være lurt å forklare hva opptakene skal eller kan brukes til i etterkant av hendelser.

Hvordan kan man bruke opptakene på best mulig måte?
Hva opptakene kan brukes til, kommer an på hva det forhåndsdefinerte formålet med overvåkningen er. Man har bare lov til å bruke opptakene til det bestemte formålet. Det er heller ikke fritt frem å utlevere opptak til andre utenfor virksomheten.
Som regel kan opptak utleveres til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker. Ut over dette er regelen at man må ha samtykke fra de som er på opptakene for å utlevere dem – med mindre man kan dokumentere at man har et annet behandlingsgrunnlag for utleveringen.
Hvis det er dårlig kvalitet på bildene  kan det være vanskelig å identifisere den kriminelle og de går fri. Med våre kameraer får du klare og tydelige bilder som kan bidra til flere pågripelser da man faktisk kan se tydelig hvem personene er!

Hvor kan det overvåkes?
Det er ikke bare å sette opp et kamera å overvåke i vei! Om du er i tvil bør du ha som hovedregel å alltid kontakte Datatilsynet før du setter i gang med kameraovervåkning.
Det er påbudt med tydelig merking slik at de som blir overvåket er klar over at de faktisk blir filmet. Hvis ikke dette er i orden er opptakene ugyldige. Her skal det tydelig fremkomme hvem som er ansvarlig for overvåkningen, kontaktinformasjon og hva det er for type overvåkning. Skjult overvåkning eller overvåkning som er dårlig merket er ulovlig.
Som hovedregel er det heller ikke lov å ta opp lyd sammen med kamerovervåkningen.

Vi hjelper deg selvfølgelig med alt som har med kamerovervåkning å gjøre. Ta kontakt for gratis befaring og et uforpliktende tilbud her.


Kilde: Datatilsynet og Securitas

Utviklet av Creative, en del av Yes Group